PRIVACY INFORMATIE

 

Ik respecteer de privacy van bezoekers van de website en draag er zorg er voor dat de persoonlijke informatie die u mij verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking door mij van uw persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt. Ik stel uw persoonlijke gegevens niet ter beschikking aan derden zonder uw toestemming.

 

Disclaimer

Ik besteed de uiterste zorg aan het zo compleet, correct, actueel en toegankelijk mogelijk houden van deze website. Desondanks kunnen aan de inhoud van deze site geen rechten worden ontleend. Ik sluit alle aansprakelijkheid uit voor elke directe of indirecte schade die het gevolg is en/of verband houdt met het gebruik van www.mantelzorgsupportbetuwe.nl of met de tijdelijke onmogelijkheid deze site te kunnen raadplegen. Het overnemen van gegevens van www.mantelzorgsupportbetuwe.nl anders dan voor eigen gebruik is niet toegestaan.

 

E-mail

Als u via e-mail contact opneemt met MantelzorgSupport Betuwe, dient u zich bewust te zijn van de beveilingsrisico's die e-mailen met zich meebrengt. Ik behandel alle persoonlijke gegevens van de gebruiker met de grootst mogelijke vertrouwelijkheid en zorgvuldigheid. Ik aanvaard echter geen enkele aansprakelijkheid voor verlies, diefstal of openbaar worden van informatie die van en naar de gebruiker wordt verstuurd.

Ik behoud mij het recht voor mijn privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.